KATA frem mot sommeren 2018

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

For å øke tilbudet til de som ønsker å satse litt på kata en periode vil vi kjøre treninger også på mandager. Kata- treningene vil være i vår Dojo på Senter Syd – Mortensrud – Sport og Mosjon sine lokaler. Dersom du lurer på noe kan du ringe eller sende sms til John Frammer – telefon; 41660506

Tid: Mandag – kl. 18.00 -19.00 og Onsdag – kl. 18.00 -19.30.  

Sted: Sport og Mosjon/Mortensrud senter

Trening våren 2018:

April:

 • Onsdag 11. april
 • Mandag 16. april
 • Onsdag 18. april
 • Mandag 23. april
 • Onsdag 25. april
 • Mandag 30. april

Mai:

 • Onsdag 2. mai
 • Mandag 7. mai
 • Onsdag 9. mai
 • Mandag 14. mai
 • Onsdag 16. mai  
 • Onsdag 23. mai

Gradering: Lørdag 26. mai

 • Mandag 28. mai
 • Onsdag 30. mai

Juni:

 • Mandag 4. juni
 • Onsdag 6. juni

Sommerleir:

 • Lørdag 9. juni – søndag 10 juni   

Alle utøvere

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Snart er det klubbmesterskap, gradering og sommerleir. Kom i gang med treningen. For de som er ungdom eller voksen. Det er trening på Sport&Mosjon både tirsdag og torsdag. Vi sees på trening. Du blir ikke bedre av å la være 🙂


Påskeferie 2018

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Hei alle utøvere.

Til uken er det skolefri som betyr at Troll karateklubbs instruktører får fri. Så da er det ingen organisert trening. Velkommen tilbake tirsdag 3. april til vanlig tid.

God påske


Saksliste til årsmøte 2018

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Til medlemmer i Troll Karateklubb Bushido

Oslo, 21.2.2018

Sakliste for årsmøte i Troll Karateklubb Bushido

Styret viser til innkalling til årsmøte publisert på klubbens websider 11.1.2018.

Årsmøtet avholdes den onsdag 28.2.2018 kl 18.00 på Maliks ved Mortensrud Torg.

 

Saklisten for årsmøtet 2018:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

Ingen innkommende saker

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Fastsette treningsavgift

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 To (2) styremedlemmer

13.2 Valgkomité

Dokumentasjon fås ved henvendelse til styret:
– Idrettslagets årsberetning
– Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift
– Valgkomiteens innstilling

– Styrets innstilling til ny valgkomite

– Regnskap med revisors beretning

– Styrets forslag til budsjett

Med vennlig hilsen

styret i Troll Karateklubb Bushido